Hưỡng dẫn chế Thần Khí 102

25-8

B1 : dịch chuyển sang Map Tô Châu tọa độ 350,249 gặp NPC Tiết Trúc để học kĩ năng + thăng cấp kỹ năng đúc khuôn.


B2 : Mở shop Thần Binh Kỳ Phẩm mua sách học chế Thần khí theo Phái của mình ( mua song ấn chuột phải để học nhé ) + 21 cái Tân Mãng Thần Phù cấp 7 ( ấn chuột phải nuốt 21 cái để hợp thành Liên Nhung Thần Tiết Cấp 7


( Mình đang là phái Tiêu Dao lên mình sẽ 1 cuốn Lôi Minh Li Hỏa Phiến Đồ Dạng )
B3 : Ấn Alt + S mở giao diện chế ấn vào kỹ năng chế tạo : chế ra 1 cây Lôi Minh Li Hỏa Phiến Đồ Dạng


B4 : Mua 50 cái Tụ Linh Thạch đến NPC Vô Nhai Tử bên Tô Châu 329,247 hợp lên 1 cấy Sí Diễm Cửu Long Đao


B5 : Mua 50 cái Huyền Binh Thạch đến NPC Vô Nhai Tử bên Tô Châu 329,247 hợp lên 1 cấy Cửu Tiêu Diễm Dương


OK thế là đã song . Chúc các bạn chơi game vui vẻ .!Tin tức khác